LNSS pārstāvju 22.10.2019. sapulces

“Izglītības reformu lietderība nacionālas valsts pastāvēšanas kontekstā”

REZOLŪCIJA

Latvijas Nacionālās skolotāju savienības pārstāvju sapulce ir iepriecināta, ka Izglītības un zinātnes ministre Dr.philol. Ilga Šuplinska atbalsta izglītības reformu lietderību nacionālas valsts pastāvēšanas kontekstā un atzīst to, ka pedagogs ir radoša profesija, kura darbībai ne vienmēr nepieciešami īpaši standarti vai MK noteikumi. Tāpat sapulces dalībnieki atbalsta ministres viedokli par nepieciešamību:

  1. veidot metodoloģiskā atbalsta sistēmu pedagogiem;
  2. pievērst uzmanību audzināšanai un tam, kas stiprinātu vecāku un bērnu pienākumus un atbildību šajā jomā;
  3. novērst faktu, ka bērni un pedagogi kļūst par ķīlniekiem skolu siltināšanas procesiem un atrodas skābekļa badā;
  4. pārskatīt principa “nauda seko bērnam” lietderīgumu.

Latvijas Skolotāju kongresa prezidija vārdā:

Dr. paed. Edgars Kramiņš

 „Pašvērtības apziņa ir pārliecība, ka mums ir sava vieta un nozīme pasaulē.

un ka mūsos guļ iespējamība savu nākšanu un dzīvi attaisnot.”

/Jūlijs Aleksandrs Students/

2009. g. 29. aprīlī pēc 15 gadu pārtraukuma Latvijas pedagogi pulcējās savā 14. kongresā. Tas notiek laikā, kad cilvēki vīlušies sabiedrības procesos, meklē šīs vilšanās cēloņus aktīvāk kā jebkad. Bet vai viņi saņem atbildes? Vai viņi saņem tās no sava Skolotāja? Vai skolās vēl ir atrodamas personības, kuras domā par izglītības attīstību kopumā? Noteikti ir, tikai izglītības sistēma, kā atzīmēja kongresa referente Vita Matīss, diemžēl ierobežo šo personību izpausmes iespējas.

Kongresā pulcējās kā pedagogi, kuriem skolotāja profesija ir aicinājums, bet kuri jau ilgstoši nostādīti vientiesīšu lomā, tā arī bijušie komunistiskās partijas un komjaunatnes ideoloģiskie darbinieki, kas, starp citu, bija klajākie kongresa pretinieki. Tāpēc patiess prieks, ka, neskatoties uz viņu izteiktajiem pārmetumiem, kongresam gan saistībā ar pievēršanos audzināšanas, latviskuma un tradicionālās kultūras tematikai, gan Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kritikai, Latvijas 14. Skolotāju kongress „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai” tomēr notika.

Kongress nolēma atjaunot 1939. gadā slēgto Latvijas Nacionālo Skolotāju savienību (LNSS). Līdz ar to skolotājiem ir iespēja kopīgi risināt profesijas aktuālākos jautājumus, veidojot valstī izglītības sistēmu, kurā viņi tiktu uzklausīti, respektēti un tādēļ būtu arī atbildīgi par sava darba rezultātiem.

Skolotāju kongress ir izskanējis un LNSS apzinās, ka Latvijas sabiedrība joprojām atrodas dziļā apziņas krīzē. No tās mūs var izvest vien attieksmes maiņa pret sevi un līdzcilvēkiem, t.sk. skolotājiem, nodrošinot to, lai Latvijas pilsoņu apziņa tiktu pakļauta profesionāļu stratēģiskam redzējumam.

Laiks ir sarežģītāks kā jebkad, taču, neskatoties uz to, LNSS aicina pedagogus nebūt vienaldzīgiem un skaidri apzināties savu misiju. Tad mūs neviens nevarēs novirzīt uz aplamu rīcību, kura iznīcina mūsu laiku, spēku un iespējas!

Latvijas 14. Skolotāju kongresa valdes priekšsēdētājs

Dr. paed. Edgars Kramiņš