2014.gada 28.maijā

LNSS priekšsēdētājs Edgars Kramiņš preses konferencē atbildēja uz jautājumiem par Latvijas 15.Skolotāju kongresā „Tautas tradīcijas nacionālas izglītības saturā” risināmo tematu loku, kongresa delegāta mandāta iegūšanas kārtību, dalības maksu u.c. jautājumiem.

VIDEO AUDIO PRESE

2014.gada 5.aprīlī

Lai nodrošinātu 1874.g. 26.jūnijā iedibināto, Latvijas brīvvalsts gados uzturēto un pirms pieciem gadiem atjaunoto tradīciju, LNSS Padomes sēdē tiek pieņemts lēmums 2014. gada 21. augustā no plkst. 10:00 Augusta Dombrovska celtajā kultūras un izglītības centrā „Ziemeļblāzma” sasaukt Latvijas 15.Skolotāju kongresu „Tautas tradīcijas nacionālas izglītības saturā”.

NOLIKUMS


2014.gada 5.martā

LNSS priekšsēdētājs Edgars Kramiņš tiekas ar Izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti par sadarbību Latvijas 15.Skolotāju kongresa norisē.

.