2010.gada 15.janvārī

plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padomes locekle E. Kleinhofa – Prūse piedalījās Latvijas Radio 4. programmas „Doma laukums” raidījumā „Aleksandra studija”, diskutējot ar organizācijas „Papardes zieds” pārstāvjiem par šīs organizācijas amorālajām reklāmām Latvijas skolās, kas sekmē brīvu seksuālu attiecību veidošanu līdz pilngadībai un laulībām.

.