2010.gada 5.februārī

plkst. 12:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš piedalījās Radio Baltcom raidījumā par TB/ LNKK aktualizēto latviešu valodas jautājumu skolās.

.