2010.gada 7.februārī

plkst. 12:00 Smiltenes Domē Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš piedalījās biedrības „Tava Skola” rīkotajā diskusiju cikla pasākumā „Tava nākotnes skola”, ar mērķi apzināt esošos un topošos alternatīvās izglītības modeļus un cilvēka kompleksās attīstības metodes, lai ierosinātu jaunas izglītības iniciatīvas Latvijā.

Biedrības „Tava Skola” diskusiju ciklu mērķis ir apzināt esošos un topošos alternatīvās izglītības modeļus un cilvēka kompleksās attīstības metodes, lai ierosinātu jaunas izglītības iniciatīvas Latvijā. Biedrība centīsies sekmēt personības attīstībai piemērotas mācību un dzīves vides radīšanu, kurā katrs, atbilstoši savām vajadzībām, spētu attīstīt savas spējas. Šo centienu sasniegšanu atbalsta arī LNSS.

Diskusijā tika skartas dažādās tēmas, kas saistītas ar jaunumiem alternatīvās pedagoģijas sfērā, īpaši akcentējot humānās pedagoģijas jautājumus.