2010.gada 8.februārī

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš piedalījās nedēļas žurnāla „Ieva” žurnālistes A. Cišas rīkotajā diskusijā „Alternatīvā pedagoģija”, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāve I. Upeniece, biedrības "Tava skola" pārstāve U. Ulme, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotājas I. Zemīte un S. Āriņa.

Diskusijja_Ieva_10.01.08