2010.gada 9.februārī

plkst. 12:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš tikās ar Latvijas valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietnieci administratīvajos jautājumos Zandu Kalniņu – Lukaševicu, lai pārrunātu projekta „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” kvalitāti un LNSS iespējamās sadarbības virzienus ar Prezidenta kanceleju.

.