2010.gada 13.februārī

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējās uz savu ikmēneša sēdi, kurā apstiprināja LNSS gada pārskatu par 2009. gadu, pieņēma „Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības sadarbības nosacījumus”, „Nolikumu par Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības ikgadējo skolotāju konferenci Rīgā, 2010. gada 30. un 31. martā” un nolemj 2010. gada 27. februārī plkst. 15:00 rīkot diskusiju par garīguma jēdzienu LNSS projicējamā izglītības sistēmā.