2010.gada 13.februārī

plkst. 14:00 Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) kopīgi ar Pirmsskolas izglītības asociāciju bērnu un nodokļu maksātāju interešu aizsardzībai nolēma vērsties Valsts kontrolē, Satversmes tiesā, kā arī iesniegt priekšlikumus IZM par „Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.

.