2010.gada 14.februārī

plkst. 11:00 Preiļu Valsts ģimnāzijā Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš, padomes locekle Dr. paed. A. Rudzīte un biedrības „Tava Skola” pārstāve, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) studente L. Priekule aicināja izglītības darbiniekus un vecākus uz diskusiju, lai ierosinātu jaunas izglītības sistēmas veidošanās nepieciešamību Latvijā.

Apspriežamo jautājumu loks:

  • Citas izglītības sistēmas nepieciešamība Latvijā.
  • Vai nacionālas valsts pastāvēšana ir nodalāma no tās vēstures un valodas?
  • Ščetiņina skolas modeļa pedagoģijas metožu pielietojuma iespējas Latvijas apstākļos.