2010.gada 22.februārī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) nosūtīja vēstuli LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam J. Strazdiņam un LR Ministru prezidentam V. Dombrovskim par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotā dokumenta „Noteikumi par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” nelietderību.

LNSS darba grupa ir konstatējusi virkni nepilnību, prasot atcelt darbu pie Ministru kabineta (MK) dokumenta projekta „Noteikumi par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” tālākas izstrādes šādā izpratnē, jo veiktā analīze ļauj uzskatīt, ka

  • dokumenta projekts ir uzskatāms par pašlaik spēkā esoša normatīvā akta sliktas kvalitātes kompilāciju;
  • IZM arvien nav skaidrs, kādam vecumposmam domāti šie MK noteikumi, ko apliecina VISC ierēdnes A. Miesnieces teiktais, ka „vadlīnijas bija paredzētas 6 gadīgo bērnu apmācībai, bet, mainoties situācijai, tika izņemtas prasmes, kuras attiecas uz sešgadīgiem bērniem”, lai gan IZM nav tiesīga pārkāpt spēkā esošo likumdošanu (Izglītības likums un Vispārējais izglītības likums), atceļot noteikto skolas vecumu no 7 gadiem;
  • valdība nevēlas nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu atbilstoši viņu attīstības īpatnībām un fizioloģiskajām vajadzībām un ekonomiski izlietot pirmsskolai atvēlētos valsts līdzekļus, neliekot kārtējo reizi pārkvalificēties sākumskolas skolotājiem darbam ar 6 gadīgiem bērniem skolās;
  • IZM Valsts sekretāra M. Gruškevica aizsegā IZM turpina strādāt pie pirmsskolas un sākumskolas izglītības degradācijas, nerespektējot sabiedrības pārstāvju – pedagogu un vecāku viedokļus.

LNSS uzskata, ka vairākkārt pārstrādātais MK dokumenta projekts „Noteikumi par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” ir antizinātnisks un antipedagoģisks. Apzinādamies, ka IZM jau ilgstoši strādā ar atpakaļejošu datumu, uzstiepjot savas reformas sabiedrībai no augšas, LNSS uzsver, ka šis dokuments nav kārtējo reizi pārveidojams, bet gan pilnībā radāms no jauna uz tradicionālajā kultūrā un nacionālajās vērtībās sakņotu atziņu pamata par to, kas ir bērns un viņa audzināšana. LNSS apzinās, ka vadlīniju izstrādi un apstiprināšanu steidzina steigā pieņemtie grozījumi Izglītības likumā un Vispārējā izglītības likumā, tāpēc apliecina gatavību aizstāvēt Latvijas pedagogu profesionālās intereses un skolotāja profesijas prestižu, uzņemoties atbildību par sabiedrībai un pedagogiem izprotamu Pirmsskolas izglītību vadlīniju izstrādi.

VĒSTULE