2010.gada 23.februārī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Valsts kontrolierei Ingūnai Sudrabai ar lūgumu pārbaudīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotā dokumenta „Noteikumi par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” tapšanas likumību.

LNSS darba grupa ir konstatējusi virkni nepilnību, kuru likumību lūdz pārbaudīt Valsts kontrolei, jo uzskata, ka

  • noteikumus vajadzēja izstrādāt VISC ierēdņiem amata apraksta ietvaros, nevis speciāli algotai darba grupai;
  • iepirkuma summas, kas tērētas divām dažādām darba grupām, nav adekvātas veiktajam pasūtījumam;
  • dokumenta projekts ir uzskatāms par pašlaik spēkā esoša normatīvā akta sliktas kvalitātes kompilāciju;
  • IZM valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai par 5 – 6 gadīgo bērnu sagatavošanu arvien netiek veiktas pilnā apmērā, saskaņā ar LRMK noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
  • IZM Valsts sekretāra M. Gruškevica aizsegā IZM turpina strādāt pie pirmsskolas un sākumskolas izglītības degradācijas, nerespektējot sabiedrības pārstāvju – pedagogu un vecāku viedokļus.

LNSS lūdz apturēt IZM ierēdņus praktiķiem nevajadzīgu dokumentu ražošanā, jo profesionāls, bērnus mīlošs pirmsskolas izglītības praktiķis šāda satura dokumentus vairs neuzskata par vērā ņemamiem.

VĒSTULE