2010.gada 24.februārī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kurā valsts sekretāra vietniece K. Vāgnere sniedz atbildi par Ministru kabineta (MK) „Noteikumu par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” lietderību.

Izskatot atbildi par 24 speciālistu 2. lpp apjoma dokumentu, pārņem žēlums par ierēdņu nespēju pat sagatavot atbildi pēc būtības. Tajā ministrija vien apliecina savas darbības neefektivitāti, aprakstot veselas 2 lpp. garumā kā tika nodrošināts šis darbs jau kopš 2006. gada septembra – tātad 3,5 gadu garumā. Vēstule nav uzskatāma par atbildi pēc būtības uz tiem jautājumiem, kurus LNSS izvirzīja IZM 14. janvāra iesniegumā, bet gan vien par atrakstīšanos.

K. Vāgnere saka, ka 2009.gada 11.decembrī VISC organizētās tikšanās laikā ar Pirmsskolas izglītības asociācijas vadītāju R. Kaņepāju, vadlīniju projekta pilnveidei tika iesniegti ieteikumi par jomu dalījumu un ieteikumu atteikties no integrētās nodarbības formulējuma, kas tika ņemti vērā. Taču R. Kaņepāja apgalvo pretējo, sakot, ka “IZM melošanas kampaņa zeļ. Katrā ziņā ir jūtams, ka vienīgais mērķis ir panākt, ka pirmsskolas speciālisti nerunā, bet pakļaujas neprofesionāļu darbībām.”

Arī LNSS kārtējo reizi guvusi pārliecību, ka IZM strādā ar atpakaļejošu datumu, uzstiepjot savas reformas sabiedrībai no augšas, bet nespēja argumentēt pēc būtības vien raksturo ierēdņu kompetences līmeni.

LNSS turpina darbu pie citādas izglītības sistēmas izstrādes, gūstot pārliecību ka tā būvējama no apakšas, jo patreizējā ir būvēta no augšas!

IZM