2010.gada 26.februārī

plkst. 12:00 Mērsraga vidusskolā Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš tiekas ar vidusskolēniem patriotiskas ievirzes sarunai.

plkst. 10:45 Mērsraga vidusskolā Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš un Padomes locekle I. Auniņa pārrunāja ar pedagogiem aspektus, kurus nepieciešams ņemt vērā citas izglītības sistēmas veidošanai Latvijā.

Sarunas laikā iezīmējās šāds problēmu loks:

 • Neveiksmīgā novadu reforma;
 • 6 gadīgo bērnu laišana skolā;
 • Bērniem nepiemērotās prasības sākumskolā;
 • Mācību programmās un standartos daudz nevajadzīgu un sarežģītu, neizprotam terminu;
 • Nav nodalīta lasīšana no literatūras;
 • Ekonomikas integrēšana matemātikā;
 • Vēstures un ģeogrāfijas integrēšana;
 • Latvijas vēstures un Latvijas ģeogrāfijas mācīšanas nepieciešamība;
 • Stundu skaits sporta’;
 • Vienotas mācību grāmatas nepieciešamība visos mācību priekšmetos;
 • Likvidēt standartu, kuru jau pieņem kā normu;
 • Obligāta vidējo izglītība.