2010.gada 26.februārī

plkst. 12:00 Mērsraga vidusskolā Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš tiekas ar vidusskolēniem patriotiskas ievirzes sarunai.

.