2010.gada 27.februārī

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) kopīgi ar biedrības „Tava Skola”, nodibinājuma „Māras loki”, Latvijas Ordeņu brālības un Kristīgās akadēmijas pārstāvjiem diskutēja par garīguma jēdzienu LNSS projicējamā izglītības sistēmā.

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) darba grupa pulcējās uz savu pirmo sanāksmi, lai analizētu projekta „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” kvalitāti un sagatavotu priekšlikumus iesniegšanai LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas apakškomisijā.

.