2010.gada 12.martā

plkst. 10:00 Kandavas bērnudārzā „Zīļuks” Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš un priekšsēdētāja vietniece D. Lūse tiekas ar Kandavas novada bērnudārza audzinātājām.

.