2010.gada 13.martā

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējās uz savu ikmēneša sēdi, kurā papildina „LNSS pamatnostādnes izglītības sistēmas sakārtošanai”, „Nolikumu par Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības ikgadējo skolotāju konferenci Rīgā, 2010. gada 30. un 31. martā”, lemj par rakstu krājuma “Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai” atvēršanu, LNSS biedru sapulces sasaukšanu 31. martā plkst. 16:30 Rīgas 3. ģimnāzijā /Grēcinieku ielā Nr. 1, Rīgā, LV 1050/