2010 gada 30. un 31.martā

Rīgas 3. ģimnāzijā /Grēcinieku ielā Nr. 1/ notiek ikgadējā skolotāju konference „Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā”.

Pirmajā dienā konferences dalībnieki noklausījās Valsts kontrolieres I.Sudrabas apsveikumu, LNSS priekšsēdētāja vietnieces D. Lūses ziņojumu „Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība Latvijas 14. Skolotāju kongresa ideju turpinātāja”, LNSS priekšsēdētāja, Dr. paed. E. Kramiņa referātu „Cita izglītība – cita apziņa” un darba grupu vadītāju Augstskolas „Attīstība“ lektores, RSU doktorantes Ā. Baltiņas, mākslinieka V. Celma, Latvijas Universitātes lektores un doktorantes G. Ošenieces, ģeogrāfes A. Bisenieces un Lielvārdes mākslas skolas „Mākslas Aptieka” direktora un skolotāja Mag. art. E. Mucenieka uzrunas.

Pirmajā konferences dienā svinīgi tika atvērts arī pedagoģijas zinātnes rakstu krājums „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”. Savukārt, otrajā dienā noritēja darbs grupās un konferences noslēgumā delegāti noklausījās grupu vadītāju ziņojumus un pieņēma trīs rezolūcijas:

Intervija ar LNSS priekšsēdētāju TV raidījumā "Labrīt, Latvija" 30.03.2010. VIDEO

TV3 30.03.2010. ziņu sižets par LNSS konferenci: http://www.tv3.lv/zinas

Fotogalerija/ Konference_2010