2010.gada 10.aprīlī

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) jaunievēlētā Padome pulcējās uz savu ikmēneša sēdi, kurā analizēja skolotāju konferences „Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā” norisi, apstiprināja LNSS Padomes un Valdes locekļu pienākumu sadali, sprieda par „Citas izglītības sistēmas” darba grupu darbu, LNSS turpmāko semināru un diskusiju organizēšanas lietderību un pamatprincipiem, izveidoja Latvijas Radio programmas kvalitātes izvērtēšanas darba grupu.