2010.gada 13.aprīlī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienība (LNSS) nosūtīja ikgadējās skolotāju konferences „Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā” pieņemtās rezolūcijas LR Valsts prezidentam V. Zatleram, LR Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam J. Strazdiņam, LR Ministru prezidentam V. Dombrovskim un LR Izglītības un zinātnes ministrei Dr. habil. paed. T. Koķei.

LNSS_rezolucija_1

LNSS_rezolucija_2

LNSS_rezolucija_3