2010. gada 16.aprīlī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 16:00 Rīgā, Latviešu Biedrības namā „Līgo” zālē piedalās Latviešu tautas tērpu biedrības pasākumā “Lepni un skaisti ir mūsu tērpi!”, lai vienotos par turpmāku sadarbību latviskas izglītības skatījuma veidošanai Latvijā.

.