2010.gada 26.martā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 10:00 Latvijas Radio Rīgā, Doma laukumā Nr. 8 tiekas ar Latviešu Radio ģenerāldirektoru Dzintri Kolātu, lai pārrunātu Latvijas Radio programmas kvalitāti un to audzinošo lomu.

.