2010.gada 15.martā

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma vēstuli no LR Saeimas, kurā sniegta atbilde uz LNSS iesniegumu.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzsver, ka ir sekojusi valsts izglītības politikas īstenošanai un savas kompetences ietvaros konsekventi saglabājusi prasību Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotības iestādēm īstenot tādu nozares pārvaldību, kas sekmētu izglītības jomas kvalitatīvu attīstību.

Ņemot vērā LNSS vēstulē izteiktos iebildumus valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju saturam un vadlīniju izstrādes procedūrai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu sniegt šīs situācijas skaidrojumu.

Saeima