2010. gada 23.aprīlī

plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) „Citas izglītības sistēmas” darba grupu vadītāji pulcējas uz savu pirmo sanāksmi LNSS redzējuma veidošanai.

.