2010. gada 26.aprīlī

plkst. 16:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Latvijas Radio programmas kvalitātes izvērtēšanas darba grupa pulcējas uz savu pirmo sanāksmi LNSS redzējuma veidošanai.

.