2010. gada 29.aprīlī

2009. gada Latvijas Skolotāju kongresa „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai” gadadienā laikraksta „Izglītība un Kultūra” 9. lpp ietvaros savu regulāro ceļu pie lasītājiem uzsāk Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) informatīvā ikmēneša lapa, kurā lasāma LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. E. Kramiņa uzruna, priekšsēdētāja vietnieces D. Lūses uzruna 2010.gada Skolotāju konferencē, kā arī konferencē pieņemtās rezolūcijas.

IK_10_04_29