2010.gada 8.maijā

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) kopīgi ar sadarbības partneriem rīko diskusiju par latviskuma jēdzienu LNSS projicējamā izglītības sistēmā.

Diskusijā tiek nodalītas konkrētas problēmas:

  1. sabiedrībā un skolā netiek meklēts ceļš latviskuma audzināšanai, kā rezultātā netiek ieaudzināta saimnieka pozīcija un daiļuma izjūta;
  2. latviskums netiek ieaudzināts caur gadskārtām un literatūru, kopjot valodas izjūtu, cilvēkam apziņā atrodoties nogrieznī „no darba uz ideālu”. Nevis izglītība ir atslēgas vārds, bet gan izglītotība jeb latviskās dzīves gudrība. Tāpēc šodien jādomā par prāta un dvēseles atsārņošanu.

Diskusijas dalībnieki ar nožēlu atzīst, ka padomju laikā labi koptais latviskums no skolām ir pazudis. Audzēkņi ir motivētāki, nekā pedagogi, kuru degradācijas pazīmes ir:

  • Bailes (nav brīvības);
  • Nav maksimālisma;
  • Nav garīguma, radošuma, latviskuma;
  • Nav gatavi diskutēt ar audzēkņiem un vecākiem.