2010.gada 8.maijā

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) kopīgi ar sadarbības partneriem rīko diskusiju par radošuma jēdzienu LNSS projicējamā izglītības sistēmā.

Sanāksmē tiek diskutēts par uzstādījumu prātos, kas vai nu ļauj vai neļauj nonākt pie radošuma. Daba → arhetips mītos un pasakās jeb norma → iztēle (fantāzija, kas sakņota vērtībās) → intelekts, kur daba + arhetips = latviskums, bet iztēle + intelekts = radošums. Radošums pazūd tur, kur kognitīvais pārmāc emocijas. Un otrādi.

Promlēmas, ka skolotājs baidās no radošā bērna, kurš vairs neietilpst rāmjos, risinājums ir darbnīcas kā instruments, kurs palīdz atvērt pašu pedagogu: dzejas skola, filozofijas skola, amatniecības skola, jo skolā radošums ieviešams tikai caur skolotāju un Izglītības sistēmas decentralizaciju!