2010.gada 22.maijā

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Latvijas Radio programmas kvalitātes izvērtēšanas darba grupa pulcējas uz sanāksmi LNSS redzējuma veidošanai.

plkst. 13:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Reģionālo koordinatoru apspriedē.

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Goda tiesas sēdē tiek apspriests laikrakstā „Diena” publicētais tendenciozais V. Dreieres raksts un citos masu medijos pārpublicētie plaģiātiskie raksti.

.