2010.gada 27.maijā

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 9. lpp ietvaros iznāk Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) informatīvā mēnešlapa, kurā lasāms LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. E. Kramiņa raksts „Cita izglītība – cita apziņa” un LNSS Padomes locekļa V. Cera raksts „Filozofijas terapeitiski – pedagoģiskā funkcija un audzināšana”.

IK_10_05_26