2010.gada 10.aprīlī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienība (LNSS) nosūtīja Latvijas bibliotēkām 2009. gada Skolotāju kongresam veltītā pedagoģijas zinātnes rakstu krājumus „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”.

.