2010.gada 13.aprīlī

plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš piedalās LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā tiek apspriests dokumenta „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam” projekta 3. nodaļa, kas veltīta izglītībai.

Par tur valdošo nihilismu un savām izjūtām priekšsēdētājs informēja LNSS biedrus, teikdams, ka tādu bezjēdzību vēl nebiju ilgi redzējis. Ap galdu sasēdās deputāti, kuri par šādu procesu saņem naudu un IZM ierēdņi jo kuplā skaitā, kuri tur atrodas darba laikā un saņem par to naudu. Otrajā rindā – noguruši sabiedriskie darboņi, kuri Jūtas pagodināti par to, ka viņiem tur atļauts atrasties un Ķīļa kungu klausīties.

Ieradās Ķīļa kungs un ambizioci paziņoja, ka viņam ir laiks tikai līdz 15:10, jo darba devējs viņu sūtot uz Liepāju un kaut kad jau esot jādara arī maizes darbs. Nevarot nodarboties tikai ar labdarību. Tas bija ļoti ciniski, jo summa, kuru viņš saņem par šo stratēģiju rakstāma ar daudzām nullēm.

Pēc Ķīļa 15 minūšu garās, ļoti vispārīgās un neko neizsakošās uzstāšanās, kurā gan paspēja iemest akmentiņu LNSS dārziņā, ka neko nedošot ēku spridzināšana, izteicās ministrijas parlamentārais sekretārs A. Broks un valsts sekretāra vietniece K. Vāgnere. Viņi asi reaģēja pret tām dažām lietām, kas stratēģijā tiešām bija sakarīgas, piemēram, pret principu: nauda seko skolēnam. Pēc tam izteicās tie komisijas locekļi, kuri sevi uzskatīja par viskompetentākajiem izglītības jomā: Eglītis, Dušinskis, Pimenovs, Kučinskis, Ābiķis, Pētersone. Katrs vēstīja kaut ko ļoti subjektīvu, savā intuīcijā sakņotu, nonākot pretrunā viens otram. Taču tas netraucēja Ķīļa kungam izlikties, ka cītīgi respektē ieteikumus un visu cītīgi pieraksta.

Tuvojoties izskaņai, Komisijas vadītājs J. Strazdiņš atcirta, ka LNSS savu sakāmo varot iesniegt rakstiski laika, jo Ķīļa kungam jāskrien. Taču LNSS priekšsēdētājs vērsās pie deputātiem un tie piekrita viņu uzklausīt. Pēc E. Kramiņa 10 minūtes garās runas, sēde steidzīgi 15:20 tika slēgta un deputāti devās interesantākos medību laukos.

Skumji par to, ka nekas sakāms nebija J. Kursītei, kura sēdi atstāja jau tās 5. minūtē, I. Rībenai, kura esot nogurusi, bet tas viņai netraucēs atkal Vienotības rindās balotēties darbam Saeimā u.c. uz sēdi sanākušiem izglītības pārstāvjiem: LIZDA priekšsēdētāja vietniekam J. Krastiņam, augstākas izglītības pārstāvim V. Vētram, Pašvaldību savienības priekšsēdētāja padomniecei O. Kokainei u.c.

Skumji par to, ka runā dokumenta autors, kuram nav sakarības ar izglītību, deputāti, kuri nav pedagogi, IZM ierēdņi, tikai pedagogu viedoklis gan nevienam neinteresē...