2010 gada 9.jūnijā

plkst. 17:30 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Goda tiesas sēdē turpināja apspriests laikrakstā „Diena” publicēto tendenciozo V. Dreieres rakstu un citos masu medijos pārpublicētos plaģiātiskos rakstus LNSS nomelnošanai. Tika apspriesta Antas Rudzītes viedoklis par jēdzienu: „cilvēka gods”, ko pēdējā laikā atsevišķi cilvēki un žurnālisti publiskajā telpā atļaujas klaji ignorēt.

 LNSS_info_10.06.09