2010 gada 17.jūnijā

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 9. lpp ietvaros iznāk Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) informatīvā mēnešlapa, kurā lasāms LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. E. Kramiņa raksts „Etniskā kultūra kā „Citas izglītības sistēmas” pastāvēšanas garants”, LNSS Padomes locekles S. Aigares viedoklis „Latviskums, latvietība, latvietis” un LNSS Goda tiesas locekles, Dr. paed. Antas Rudzītes apsveikums Latvijas skolotājiem vasaras saulgriežos.

IK_10_06_17