2010. gada 19. jūnijā

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Latvijas Radio programmas kvalitātes izvērtēšanas darba grupa pulcējas uz sanāksmi LNSS redzējuma veidošanai.

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Pirmsskolas pedagogu apvienība pulcējas uz savu pirmo sanāksmi.

 

.