2010.gada 3.jūlijā

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējās uz sezonas noslēguma sēdi.

Tajā LNSS Padome:

  • atskatījās uz padarīto 2010. gadā;
  • diskutēja par LNSS redzējumu „Citas izglītības sistēmas” pamatnostādņu jautājumā, par galveno platformu izvirzot audzināšanu, kas pēc V. Cera domām faktiski nenotiek nevienā skolā;
  • apzināja sociālo problemātiku skolās;
  • nosūtīja apsveikuma vēstuli Nacionālas politiskas apvienības Visu Latvijai, TB/LNKK dibinātājiem;
  • nolēma nosūtīt pateicību A. Kravaļa vecākiem par dēla audzināšanu;
  • nolēma nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai par attieksmi pret pirmsskolas izglītību;
  • nolēma uzrunāt 2. oktobra Latvijas Saeimas vēlēšanās startējošos politiskos spēkus, lai noskaidrotu partiju viedokļus par LNSS programmas realizācijas iespējām;
  • nolēma atbalstīt vēlēšanu kopas „Mēs paši” sarakstam virzīt LNSS kandidātus, ja paši biedri tam piekristu.