2010.gada 5.jūlijā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 16:00 Rīgā, Aspazijas bulvārī Nr. 28 piedalās Eiropas Komisijas pārstāvniecības rīkotajā apaļā galda diskusijā „Digitālā programma Eiropai”.

Tajā kā galvenais referents piedalījās Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāta direktors Bernds Langeheine, kurš skaidroja digitalizācijas nozīmi ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, uzrādīja problēmas, ka 30 % Eiropas iedzīvotāju vēl ne reizes nav lietojuši internetu, kopumā neuzticas tam, cenšas izvairīties no tur sastopamās vardarbības pret bērniem.

20 viesu vidū diskusijā liels īpatsvars tika likts uz LNSS viedokli un izvirzītajām tēzēm. Diskusijas laikā nācās oponēt gan I. Circenes replikai par skolotāju negatīvo attieksmi pret digitalizāciju un nevēlēšanos apgūt datorus, gan Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas valsts sekretāra vietniekam par to, kāpēc pēc pieredzes ar dokumenta „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam” projekta apspriešanu, LNSS nav ticības, ka Digitālā programma šīs ministrijas vadībā tiks realizēta atbilstoši tās būtībai. LNSS vārds tika dots arī diskusijas beigās viedokļu apkopošanai.

IZM (līdzās Ārlietu ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai) nebija pārstāvēta.