2010.gada 19- 21.augusts

Talsu rajonā LNSS Radošās vasaras nometnes ietvaros darbu uzsāk „LNSS Pedagoģiskās meistarības skola” ar mērķi izprast uz vērtībām orientēta vienota pasaules uzskata nozīmi mācību un audzināšanas darbā.

Saimes apļa, mācību, kultūras un darba terapijas, kā arī brīvajā laikā nometnes dalībnieki nodosies rīta vingrošanai, elpošanai, dziedāšanai, filosofijas terapeitiski pedagoģisko funkciju izzināšanai, redukcijām personības ģenēzē, eksistenciāliem dialogiem un spēlēm ar tēliem. 

IK_10_08_26