2010.gada 5.jūlijā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš nosūtīja vestuli LIZDA priekšsēdētājai I. Mikiško lūdzot skaidrot savu attieksmi par pirmsskolas izglītību Latvijā. 

VĒSTULE