2010.gada 26.jūlijā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš nosūtīja vestuli LR Izglītības un zinātnes ministrei Dr. habil. paed. T. Koķei par Latvijas vēstures priekšmeta ieviešanas pasākumiem. 

VĒSTULE