2010.gada 17.augustā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 10:00 Rīgā, Raiņa bulvārī Nr. 19 piedalās LR IZM Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Dabaszinības un matemātika” ietvaros rīkototajā sarīkojumā „Domā citādāk! Eksaktāk!”

.