2010.gada 21.augustā

plkst. 16:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējās uz sezonas atklāšanas sēdi. 

Tajā LNSS Padome:

  • atskatījās uz 2010. gada vasaras notikumiem;
  • apkopoja informāciju par Latvijas politisko spēku solījumu atbilstību LNSS pamatnostādnēm;
  • apstiprināja „LNSS Ētisko attiecību nosacījumus”;
  • nolēma darba grupas Latvijas radio 1. programmas kvalitātes izvērtēšanai darbu slēgt un tās atzinumu nosūtīt Latvijas radio ģenerāldirektoram Dzintrim Kolātam;
  • nolēma informēt RAPLM Informācijas sabiedrības politikas departamentu, ka viņu piedāvātais jautājums par sasniegtajiem un plānotajiem e-pakalpojumiem Valts pārvaldē ir iekļauts 23. septembra Padomes sēdes darba kārtībā;
  • nolēma turpmākās Padomes sēdes sasaukt 2010.gada 25. septembrī, 9. un 23. oktobrī, 13. un 27. novembrī, 11. decembrī.