2010.gada 23.augustā

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kurā valsts sekretāra vietniece K. Vāgnere sniedz atbildi par Latvijas vēstures priekšmeta ieviešanas pasākumiem.

IZM