2010.gada 29.jūlijā

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 9. lpp ietvaros iznāk Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) informatīvā mēnešlapa, kurā lasāms LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. E. Kramiņa raksts "Radošums kā „Citas izglītības sistēmas” pastāvēšanas garants" un LNSS Padomes locekles B. Reinbergas raksts „Radošums nav pārkārtošanās".

IK_10_07_29