2010.gada 26.augustā

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 9. lpp ietvaros iznāk Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) informatīvā mēnešlapa, kurā lasāms LNSS Pamatnostādnes izglītības sistēmas sakārtošanai un Latvijas politisko spēku iespējamais atbalsts to īstenošanai, kā arī LNSS Goda tiesas locekles, Dr. paed. Antas Rudzītes apsveikums Latvijas skolotājiem Zinību dienā. 

IK_10_08_26