2010.gada 5.augustā

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 2. lpp publicēts Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padomes locekles Baibas Reinbergas atklātā vēstule Kasparam Bikšem.

IK_10_08_05