2010.gada 27.augustā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 10:00 Liepājā, Liepājas Universitātes zālē piedalās Pirmajā Liepājas Pirmsskolas skolotāju konferencē.

.