2010.gada 6.septembrī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš nosūtīja vestuli Latvijas Radio ģenerāldirektoram Dzintrim Kolātam par LNSS darba grupas slēdzienu Latvijas radio 1. programmas kvalitātes izvērtējumā.

.VESTULE