2010.gada 11.septembrī

plkst.11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Mākslas pedagogu apvienība pulcējās uz sanāksmi, kurā aktualizēja jautājumu par profesionālās ievirzes izglītības funkciju nodrošināšanu pašvaldībās pēc Administratīvi teritoriālās reformas un finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanas, izstrādājot rīcības plānu mākslu skolu saglabāšanas aizstāvībai.

Apspriedes dalībnieki vienojas:

  • Nosūtīt atklātu vēstuli Līvānu domes deputātiem, vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un Līvānos esošo mākslas skolu direktoriem, analogi rīkojoties arī citos gadījumos, kad manāmas sasteigtas reorganizācijas;

    VĒSTULE

  • 23. septembra laikrakstā „Izglītība un Kultūra” LNSS lappusē nopublicēt LNSS paziņojumu par I. Dāldera izsūtīto bukletu mākslu skolu audzēkņiem;
  • 28. oktobra laikraksta „Izglītība un Kultūra” LNSS lappusē publicēt problēmrakstu par tendencēm, kas vērojamas mākslas skolu reorganizācijas un optimizācijas procesos.